×
logo Ensoschool

De EnsōSchool biedt mensen, bedrijven en organisaties, kennis, inzichten en werkwijzen geïnspireerd door de Japanse cultuur.

  • Kijken, denken, doen

    cirkel van groei en dialoog

    op Japanse leest

inschrijven voor onze nieuwsbrief

Spiegellezing Kijk op Japan 11 november 2019

Literatuur en hofdames in het oude Japan

Thema: Literatuur

Het meest fascinerende boek ooit geschreven, is het Hoofdkussenboek van Sei Shonagon. Niet alleen omdat een vrouw het heeft geschreven in een tijd dat vrouwen vrijwel onzichtbaar waren als auteur, maar ook omdat je er geen boek mee kunt vergelijken. Het is een volstrekt eigenzinnige tekst van een volstrekt eigenzinnige vrouw, geschreven rond het jaar 1000 aan het Japanse hof.

In zijn lezing behandelt Ivo Smits, hoogleraar Kunst en Cultuur van Japan aan de Universiteit Leiden, de vraag of er zoiets bestaat als vrouwenliteratuur in het oude Japan. Daarnaast laat Smits zien hoezeer literatuur in die tijd geënt was op een poëtische ordening van de wereld; poëzie gaf structuur aan natuur en cultuur, aan het bovenmenselijke en het menselijke. Het hoofdkussenboek biedt een uitstekende ingang in de cultuursystemen van het oude Japan. Een Japan dat ijkpunt is geworden voor ideeën over 'Japansheid'.

 

Gastspreker: Ivo Smits
Datum: 11 november 2019
Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Locatie: Aakstraat 62, Amsterdam-Noord
Voertaal: Nederlands
Kosten: € 18,00 per persoon (incl. koffie/thee) of € 30,00 samen met de lezing van 25 november

<< Ga terug naar de vorige pagina

Ensō in logo: Arthur Witteveen | ontwerp website: Erwin de Wolf | content: EnsōSchool | © 2018

MENU TubeYou